METODA

Psychoterapia psychodynamiczna

Podejście psychodynamiczne zostało opracowane na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych. Psychoterapia psychodynamiczna opiera się o relację terapeutyczną – więź, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem, a psychoterapeutą w trakcie trwania leczenia – terpii.

Zjawisko przeniesienia

Szczególnie istotna dla terapeuty psychodynamicznego jest analiza zjawiska przeniesienia czyli nieświadomego procesu, który polega na kierowaniu przez pacjenta do terapeuty oraz innych osób z otoczenia pacjenta: uczuć i oczekiwań. Analiza postaw jakie pacjent doświadczał wobec najważniejszych osób ze swojego życia.

Odkrywanie nieświadomych mechanizmów, które rządzą myśleniem i zachowaniem pacjenta, wewnętrznych konfliktów, pragnień, potrzeb, sposobów interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorców jego relacji interpersonalnych. Kluczem do nieświadomości są marzenia senne, objawy nerwicowe, przejęzyczenia oraz nabyte w dzieciństwie nieuświadomione sposoby tworzenia i przeżywania relacji. Odkrycie ich, a dokładniej uświadomienie i przeanalizowanie, jest najważniejszą i leczniczą częścią procesu terapeutycznego.

Psychoterapeuta psychodynamiczny dostarcza pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym. Na tym polega praca terapeutyczna.